Výsledky vyhľadávania

 1. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzovali: Vojtech Stanek, Simona Polonyová. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 312 s. Ekonómia, 478. ISBN 978-80-8078-668-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech. Systém sociálnej ochrany. Bratislava : Ekonóm, 2002. 194 s. ISBN 80-225-1598-1. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 3. STANEK, Vojtech et al. Sociálna politika. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1997. 242 s. ISBN 80-225-0861-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. TICHÝ, Jozef. Využitie výpočtovej techniky v oblasti KaPP v ZTS kombinátny podnik Dubnica n/V. : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Vojtech Stanek. Bratislava, 1990. 88 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ZVOLENSKÝ, Vladimír. Systém usmerňovania mzdových prostriedkov v podnikoch výrobnej sféry : kandidátska dizertačná práca. Ved. práce Vojtech Stanek. Bratislava, 1989. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BALLEROVÁ, Renáta. Zdokonaľovanie vybraných činností kádrovej a personálnej práce v súvislosti s prestavbou hospodárskeho mechanizmu v podmienkach Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Vojtech Stanek. Bratislava, 1989. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. STANEK, Vojtech - RIEVAJOVÁ, Eva. Ekonomika a organizácia práce v národnom hospodárstve : Semináre a cvičenia. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1988. 128 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. FRIDRICHOVÁ, Zuzana. Zdokonaľovanie kádrovej práce v procese prehlbujúcej sa demokratizácie spoločnosti : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Vojtech Stanek. Bratislava, 1988. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. RAGALOVÁ, Jarmila. Spolupráca organizácie a orgánov NV pri plánovitom riadení personálnych a sociálnych problémov : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Vojtech Stanek. Bratislava, 1988. 47 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. LOBOTKOVÁ, Monika. Rozpracovanie plánu personálneho a sociálneho rozvoja za Slovenské energetické podniky - Vodné elektrárne, koncernový podnik Trenčín, s osobitným zreteľom na oblasť sociálneho rozvoja : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Vojtech Stanek. Bratislava, 1988. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha