Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 70  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0020172 xpca^"
 1. ŠKRINIAR, Pavel. [Medzinárodný finančný manažment]. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 113-114 CD-ROM. Recenzia na: Medzinárodný finančný manažment / Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková ; recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - ISBN 978-80-225-4254-8.
  článok

  článok

 2. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Medzinárodný finančný manažment. Recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 308 s. [19,64 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4254-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 3. HYRÁNEK, Eduard. Tvorba modelu výkonnosti podniku a jeho verrifikácia pre finančné rozhodnutia : habilitačná práca. Bratislava, 2014. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav - VLACHYNSKÝ, Karol. Aktuálne trendy vo financiách malých a stredných podnikov. Recenzenti: Oľga Miková, Ján Neubauer. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 261 s. [17,40 AH]. VEGA 1/0004/13. ISBN 978-80-225-3990-6. 1/0004/13, VEGA, Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 5. Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0042/13. Redakčné a zostaviteľské práce Eduard Hyránek, Ladislav Nagy ; vedecký recenzent Karol Vlachynský. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 78 s. [3,90 AH]. VEGA 1/0042/13. ISBN 978-80-225-3780-3. 1/0042/13, VEGA, Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. HYRÁNEK, Eduard. [Finančný slovník]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1336-3301, 2013, roč. 10, č. 2, s. 112. Recenzia na: Finančný slovník : výkladový / Karol Vlachynský a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - ISBN 978-80-8078-469-0.
  článok

  článok

 7. LITTVOVÁ, Zuzana. [Finančný slovník výkladový]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 1, s. 102. Recenzia na: Finančný slovník : výkladový / Karol Vlachynský a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - ISBN 978-80-8078-469-0.
  článok

  článok

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. [Aktuálne problémy financií malých a stredných podnikov]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1336-3301, 2012, roč. 9, č. 2, s. 113-115. Recenzia na: Aktuálne problémy financií malých a stredných podnikov / Elena Fetisovová ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3366-9.
  článok

  článok

 9. LITTVOVÁ, Zuzana. Recenzia na Finančný výkladový slovník. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2012. ISSN 1335-1044, 2012, roč. 18, č. 4, s. 21. Recenzia na: Finančný slovník : výkladový / Karol Vlachynský a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - ISBN 978-80-8078-469-0.
  článok

  článok

 10. POLEDNÁKOVÁ, Anna. [Finančné investície]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1336-3301, 2012, roč. 9, č. 3, s. 109-110. Recenzia na: Finančné investície / Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Oľga Miková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3444-4.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.