Výsledky vyhľadávania

 1. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. III. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 101 s. ISBN 978-80-210-9755-1.
  kniha

  kniha

 2. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. II. Reviewers: Petr Suchánek, Grisáková Norika. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 87 s. ISBN 978-80-210-9756-8.
  kniha

  kniha

 3. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. I. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 74 s. ISBN 978-80-210-9500-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. II. Reviewers: Miroslav Tóth, Petr Suchánek. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 126 s. ISBN 978-80-210-9499-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SROVNALÍKOVÁ, Paulína. Vplyv krízového vývoja rodinného podnikania na jeho ekonomiku a riadenie : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2018. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. HVOLKOVÁ, Lenka. Sociálne zodpovedné investovanie podnikov v Slovenskej republike. Rec. Jana Marasová, Gabriela Dubcová. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 131 s. Studia oeconomica, 48. ISBN 978-80-557-0872-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. DUBCOVÁ, Gabriela. Signifikantné atribúty štandardizácie zodpovedného podnikania v slovenskej ekonomike : habilitačná prednáška : odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava, 2014. 125 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4014-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 8. Admission requirements : business economics and management. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [41 s.]. ISBN 978-80-225-3736-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. NEUMANNOVÁ, Anna et al. Podnik a podnikanie : praktikum. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 151 s. ISBN 978-80-225-2360-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 10. MAJTÁN, Štefan et al. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 347 s. ISBN 80-89085-46-6. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]