Výsledky vyhľadávania

 1. TÖRÖKOVÁ, Adriána. Systém controllingu v podnikových subjektoch kultúry (športu) : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 2. MITURA, Augustín. Systém controllingu v cirkevných organizáciách : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2020. 95 s.
  kniha

  kniha

 3. DOPIRÁKOVÁ, Daniela. Systém controllingu zodpovedných investícií : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2020. 98 s.
  kniha

  kniha

 4. PAVLÁKOVÁ, Veronika. Systém controllingu sociálne zodpovedného investovania : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2020. 88 s.
  kniha

  kniha

 5. HOMOLA, Matej. Managerial Accounting System in the Selected Enterprise Focused on the Auto Racing Sport in Slovakia : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 6. LUKÁČ, Matúš. Ekonomika a manažment vybraného podniku v segmente športu : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2019. 91 s.
  kniha

  kniha

 7. ZICHOVÁ, Veronika. Ťažiskové princípy controllingu ľudského kapitálu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. SOLČIANSKA, Adriana. Ekonomika a manažment sociálnych inovácií vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2019. 88 s.
  kniha

  kniha

 9. CICHÝ, Kevin. Ťažiskové princípy inovatívneho nákladového controllingu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. OLŠOVSKÁ, Mária. Aktuálne trendy marketingového controllingu aplikované vo vybranom podnikateľskom subjekte : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2018. 104 s.
  kniha

  kniha