Výsledky vyhľadávania

 1. MEDŇANSKÝ, Ladislav. Stratégie multinacionálnych retailových sietí v strednej a východnej Európe : dizertačná práca. Školiteľ: Soňa Ferenčíková. Bratislava, 2011. 182 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Management challenges in the 21st century. International conference. Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. CD-ROM. VEGA 1/0016/09. ISBN 978-80-89306-10-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. FERENČÍKOVÁ, Soňa et al. Stratégia medzinárodného podnikania : vybrané kapitoly. 2. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2008. 221 s. ISBN 978-80-225-2635-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MOGYOROSIOVÁ, Zuzana. Účinky integrácie SR do EÚ na slovenskú ekonomiku z hľadiska liberalizácie vzájomného obchodu : dizertačná práca. Školiteľ: Soňa Ferenčíková. Bratislava, 2002. 123 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. PÁSZTOROVÁ, Jana. Zvláštne ekonomické zóny a možnosti ich využitia v ekonomike SR : dizertačná práca. Školiteľ: Soňa Ferenčíková. Bratislava, 2002. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2001. Medzinárodná vedecká konferencia. Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2001. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2001. 235 s. ISBN 80-225-1389-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]