Výsledky vyhľadávania

 1. ĎURINOVÁ, Ivona. Stimulácia podnikateľských subjektov prostredníctvom daňového odpisovania majetku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 145-155 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 2. ĎURINOVÁ, Ivona. Vývojové trendy v uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 170-179 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 3. ĎURINOVÁ, Ivona - TAČAROVÁ, Natália. Development of Tax Stimulation and Business Environment in Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 4. ĎURINOVÁ, Ivona. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v kontexte daňového systému SR : učebný text. Recenzenti: Helena Majdúchová, Ján Tamáš. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 91 s. [5,11 AH]. ISBN 978-80-225-4776-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ĎURINOVÁ, Ivona. Významné zmeny v oblasti zdaňovania príjmov v SR. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 12-19 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 6. ĎURINOVÁ, Ivona. Support for Stabilization of Human Resources in Slovak Companies in Terms of Changes of Income Taxation. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9755-1, s. 54-62 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 7. ĎURINOVÁ, Ivona - NÁDASKÁ, Katarína. Support of Electromobility in Slovakia for Sustainable Consumption and Production. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 79-95 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 8. ĎURINOVÁ, Ivona. Daňovo-odvodové zaťaženie fyzických osôb - podnikateľov v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 127-137 online.
  článok

  článok

 9. HYRÁNEK, Eduard - ĎURINOVÁ, Ivona. Konkurencia vs. harmonizácia daní z príjmov spoločností v Európskej únii. In 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Conference. Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2019. ISBN 978-80-88064-44-2, pp. 130-143 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 10. ĎURINOVÁ, Ivona - DUBCOVÁ, Gabriela. Podnikateľské prostredie v Slovinsku z hľadiska uplatňovaných daňových stimulov. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 122-130 online.
  článok

  článok