Výsledky vyhľadávania

 1. WELNITZ, Darina. Spoločenská zodpovednosť vo vybranej maloobchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 2. NÉMETHOVÁ, Diana. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. FRUNIOVÁ, Simona. Vnútropodniková komunikácia vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. DUCHAJOVÁ, Fabiola. Obal ako optimálna logistická jednotka : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 5. BAKÓ, Lukáš. Práva spotrebiteľov na slovenskom finančnom trhu (NBS Sk) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 6. ZORIČÁKOVÁ, Antónia. Marketing a nákupná závislosť : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 7. POPOVIČOVÁ, Nikoleta. Inovatívne prístupy v B2B marketingu (zamerané na oblasť nákupu) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠOKOVÁ, Natália. Nízkonákladový marketing : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. ČURÍKOVÁ, Miriam. Návrh marketingovej stratégie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2017. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. PÁLENKÁR, Tomáš. Marketingový minimalizmus : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha