Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁK, Rudolf. Development of the Slovak economy in 2015 and expectations for 2016. In Views of the Slovak economy in 2016. Conference. Views of the Slovak economy in 2016 : proceedings of scientific papers and abstracts : conference : Bratislava, Economic university, 4.4.2016. - Bratislava : Slovak statistical and demographic society, 2016. ISBN 978-80-88946-71-7, p. 38-43.
  článok

  článok

 2. KÖNIG, Brian - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2015-2018. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2015 : [zborník z konferencie : Bratislava 14. 4. 2015]. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISBN 978-80-88946-67-0, s. 45-55. VEGA 2/0181/15, VEGA 2/0132/14.
  článok

  článok

 3. KÖNIG, Brian - RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2014-2018. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 : pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra : 8. 4. 2014, Bratislava, Slovensko. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISBN 978-80-88946-65-6, s. APVV-0541-10.
  článok

  článok

 4. MEGYESIOVÁ, Silvia. Hospodárska štatistika. Recenzovali Jozef Chajdiak, Ján Luha. 1. vyd. Bratislava : STATIS, 2014. 75 s. [4,46 AH]. ISBN 978-80-85659-78-8.
 5. ZÁVADSKÝ, Cyril. [Retail manažment bioproduktov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 1-2, s. 59-60 online. Recenzia na: Retail manažment bioproduktov [elektronický zdroj] : [vedecká monografia] / Vanda Lieskovská a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3387-4.
  článok

  článok

 6. POLÁK, Matej. [Retail manažment bioproduktov]. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISSN 1336-7420, 2013, roč. 9, č. 6, s. 200. Recenzia na: Retail manažment bioproduktov [elektronický zdroj] : [vedecká monografia] / Vanda Lieskovská a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3387-4. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0176926/fss0613.pdf>
  článok

  článok

 7. RADVANSKÝ, Marek - KÖNIG, Brian - HORVÁT, Peter. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2013-2017. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013 : [zborník] : konferencia : [13. ročník] : Bratislava 16. 4. 2013. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. ISBN 978-80-88946-62-5, s. 112-121. APVV-0541-10.
  článok

  článok

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. Výskum trhu - pracovný zošit 1. Recenzovali Jozef Chajdiak, Ján Luha. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 205 s. [11,20 AH]. ISBN 978-80-225-3740-7. [Počet ex. : 32, z toho voľných 27, prezenčne 4]
 9. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Retail manažment bioproduktov : [vedecká monografia] [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [234 s., 10,25 AH]. VEGA 1/0906/11, APVV 0040-09. ISBN 978-80-225-3387-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. RADVANSKÝ, Marek - KÖNIG, Brian - HORVÁT, Peter. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2012-2016. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2012. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2012 : konferencia pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Petra Kažimíra : Bratislava, 17.4.2012. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISBN 978-80-88946-58-8, s. 41-48. APVV-0541-10.
  článok

  článok