Výsledky vyhľadávania

 1. GRZNÁR, Miroslav. Trendy vývoja výkonnosti slovenského poľnohospodárstva v kontexte poľnohospodárstva EÚ. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 57-67. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 2. GRZNÁR, Miroslav. Kapitálová vybavenosť slovenského poľnohospodárstva v kontexte EÚ. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 98-107.
  článok

  článok

 3. HAMÁRY GUROVÁ, Diana - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. Ako zefektívniť manažérske rozhodnutia v mikro a malých podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 143-152 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. GRZNÁR, Miroslav. Economic aspects of agriculture in disadvantaged conditions in the SR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 271-280 CD ROM. VEGA 1/0128/15 (100%).
  článok

  článok

 5. MORESOVÁ, Mária - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. Ako podporiť slobodné povolania v Slovenskej republike? In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 367-376 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. GRZNÁR, Miroslav. Efektívnosť typov poľnohospodárskych podnikov v SR. In Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4166-4, s. 17-25. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok

 7. GRZNÁR, Miroslav. Finančné zdroje a výkonnosť poľnohospodárskych podnikov v SR. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2014. ISSN 1338-6581, 2014, roč. 3, č. 1, s. 73-81.
  článok

  článok

 8. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 9. MILECOVÁ, Miroslava - GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Outsourcing: decision making in case of outsourcing the company activity and management of outsourcing project. In Global economy: challenges and perspectives : [proceedings of] 11th international conference : 26.-28. May 2010 : Nitra, The Slovak Republic. - Nitra : [Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre], 2010. ISBN 978-80-552-0386-7, s. 2694-2715.
  článok

  článok