Výsledky vyhľadávania

 1. Modely rovnováhy v podmienkach produktovej a cenovej diferenciácie na regulovaných trhoch sieťových odvetví. Recenzenti: Miroslav Grznár, Marián Goga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 179 s. [10,18 AH]. ISBN 978-80-225-4035-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 2. RUDY, Ján et al. Manažment a organizačné správanie. Münster : MV-Wissenschaft, 2013. 342 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/1Whbtdube8> ISBN 978-3-86991-913-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2011. 55 s. ISBN 978-80-225-3253-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. GRZNÁR, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter - MARSINA, Štefan. Firemné plánovanie. 2. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 260 s. Economics. ISBN 978-80-89393-35-0. [Počet ex. : 16, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 5. JIRÁSKOVÁ, Soňa. Manažment procesu outsourcingu v rezorte Ministerstva obrany SR : dizertačná práca. Škol. Miroslav Grznár. Bratislava, 2010. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. JURÁŠEK, Prokop. Poľnohospodárstvo krajín Európskej únie. 1. diel. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 151 s. ISBN 978-80-225-2722-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 7. JURÁŠEK, Prokop. Poľnohospodárstvo krajín Európskej únie. II. diel. Intenzita a sebestačnosť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 178 s. [5,545 AH]. ISBN 978-80-225-2807-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 8. SLÁVIK, Štefan. Strategický manažment. 2. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2009. 403 s. Economics. ISBN 978-80-89393-08-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 9. LALINSKÝ, Tibor. Konkurencieschopnosť Slovenska a slovenských podnikov : dizertačná práca. Škol. Miroslav Grznár. Bratislava, 2009. 164 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 4. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 429 s. ISBN 978-80-89085-72-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]