Výsledky vyhľadávania

 1. HAMRANOVÁ, Anna. Vybrané aspekty informačného manažmentu v podnikoch na Slovensku : habilitačná práca. Oponent: Miroslav Majtán... [et al.]. Bratislava, 2017. 203 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. PAPULA, Jozef - PAPULOVÁ, Zuzana - PAPULA, Ján. Konkurenčné stratégie : tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky. Recenzovali: Anna Pilková, Miroslav Majtán. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 174 s. Ekonómia, 489. ISBN 978-80-8168-011-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. TOMIŠOVÁ, Marta. Zvyšovanie úspešnosti projektového manažmentu v podnikovej praxi : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2012. 96 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2011. 55 s. ISBN 978-80-225-3253-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. GRZNÁR, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter - MARSINA, Štefan. Firemné plánovanie. 2. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 260 s. Economics. ISBN 978-80-89393-35-0. [Počet ex. : 16, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 6. MAJTÁN, Miroslav. Projektový manažment v podnikovej stratégii : inauguračná prednáška : odbor inaugurovania: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava, 2010. 78 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-2994-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita. Informatika. 6. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2010. 302 s. ISBN 978-80-89393-14-5. [Počet ex. : 15, z toho voľných 15, prezenčne 0]
 8. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 4. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 429 s. ISBN 978-80-89085-72-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 9. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 2. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 429 s. Nová ekonómia. ISBN 80-89085-17-2. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 10. HÚŽEVKOVÁ, Jana. Analýza deľby rozhodovacích právomocí : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Miroslav Majtán. Bratislava, 1989. 41 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha