Výsledky vyhľadávania

 1. JÁNOŠOVÁ, Natália. Využitie projektového manažmentu v malom alebo strednom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 2. KLAČANSKÝ, Michal. Možnosti zvyšovania spoločenskej zodpovednosti v manažmente a podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. GUNÁROVÁ, Iveta. Využitie projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. KRIVDOVÁ, Lívia. Využitie projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. SAMEK, Ľubomír. Hodnotenie úrovne znalostného manažmentu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha

 6. MERNIK, Marina. Porovnanie všeobecného a projektového manažmentu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. GAVENČIAKOVÁ, Lucia. Manažment športového klubu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. HOVANCOVÁ, Petra. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2016. 76 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠINSKÁ, Katarína. Projekt ako nástroj zmeny : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2015. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. HESKOVÁ, Jana. Možnosti uplatnenia projektového manažmentu v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha