Výsledky vyhľadávania

 1. GAVENČIAKOVÁ, Lucia. Manažment športového klubu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 2. MERNIK, Marina. Porovnanie všeobecného a projektového manažmentu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha


 3. GUNÁROVÁ, Iveta. Využitie projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. SAMEK, Ľubomír. Hodnotenie úrovne znalostného manažmentu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 5. KRIVDOVÁ, Lívia. Využitie projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 6. HOVANCOVÁ, Petra. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2016. 76 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠINSKÁ, Katarína. Projekt ako nástroj zmeny : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2015. 83 s.
  kniha

  kniha


 8. UJHÁZIOVÁ, Andrea. Zvyšovanie spoločenskej zodpovednosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2014. 77 s.
  kniha

  kniha


 9. HESKOVÁ, Jana. Možnosti uplatnenia projektového manažmentu v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2014. 73 s.
  kniha

  kniha


 10. PODLUCKÁ, Katarína. Využitie kompetenčných modelov v manažmente ľudských zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majtán. Bratislava, 2014. 76 s.
  kniha

  kniha