Výsledky vyhľadávania

 1. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Utilizing of Microeconomic and Optimization Models in Protection and Formation of Competitive Environment in Slovakia. In EURO 2018. European Conference on Operational Research and Management Science. EURO 2018 - Valencia : Technical Program : [29th European Conference on Operational Research and Management Science : July 8-11, 2018, Valencia]. - [Valencia] : [European Association of Operational Research Society], [2018], pp. 351 online.
  článok

  článok

 2. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Microeconomics Models of Quantitative Analysis the Degree of Concentration in the Slovak Banking Sector. In IFORS 2017. Conference of the International Federation of Operational Research Societies. IFORS 2017 - Quebec City : Technical Program : [21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies : July 17-21, 2017, Quebec City]. - [Quebec City] : [International Federation of Operational Research Societies], [2017], pp. 212-213 online.
  článok

  článok

 3. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok