Výsledky vyhľadávania

 1. PILCH, Ctibor. Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 2. PAVLÁT, Vladislav. [Recenzia na prácu Analýzy na akciových trhoch]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-3. Recenzia na: Analýzy na akciových trhoch / Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch ; recenzovali: Vladislav Pavlát, Daniela Tkáčová. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-7552-796-7.
  článok

  článok

 3. ČÁMSKÝ, František. [Behaviorální finance a chování investorů na finančních trzích]. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. November, s. 1-2. Recenzia na: Behaviorálne financie a správanie investorov na finančných trhoch / Ctibor Pilch. 1. vyd. - Bratislava : Fin Star, 2013. - ISBN 978-80-970244-7-5.
  článok

  článok

 4. PILCH, Ctibor. Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie Fin Star Net 2010. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Máj. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1705>
  článok

  článok

 5. PILCH, Ctibor. Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2009. ISSN 1336-5711, 2009, č. November. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2009casopis/InformaciaouskutocnenikonferencieMBFT%202009.doc>
  článok

  článok

 6. PILCH, Ctibor. Informácia o konaní 2. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe FOR FIN 2009. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2009. ISSN 1336-5711, 2009, č. Júl - august. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2009casopis/7_8_5HotInfOKonferenciiForFin2009.doc>
  článok

  článok