Výsledky vyhľadávania

 1. ČUKAN, Juraj. Spotrebné dane ako zdroj príjmov ŠR : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 34 s.
  kniha

  kniha


 2. GERGEĽOVÁ, Linda. Daňové náležitosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 45 s.
  kniha

  kniha


 3. ZEMANOVÁ, Lenka. Daň z príjmov právnických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 37 s.
  kniha

  kniha


 4. KOVÁČ, Lukáš. Daň z pridanej hodnoty : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 55 s.
  kniha

  kniha


 5. MICHALIČKOVÁ, Stanislava. Analýza vybranej spotrebnej dane : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 37 s.
  kniha

  kniha


 6. OSTROVSKÁ, Simona. Nepriame dane v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 42 s.
  kniha

  kniha


 7. KRČMÁRIKOVÁ, Romana. Možnosti účtovných a daňových odpisov : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 39 s.
  kniha

  kniha


 8. KROPUCH, Michal. Daň z príjmov fyzickej osoby : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 40 s.
  kniha

  kniha


 9. LETRICHOVÁ, Martina. Zdaňovanie motorových vozidiel : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 39 s.
  kniha

  kniha


 10. PALENČÁR, Jakub. Inštitucionálna štruktúra daňovej správy v SR : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 36 s.
  kniha

  kniha