Výsledky vyhľadávania

 1. ČUKAN, Juraj. Spotrebné dane ako zdroj príjmov ŠR : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 34 s.
  kniha

  kniha

 2. GERGEĽOVÁ, Linda. Daňové náležitosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. ZEMANOVÁ, Lenka. Daň z príjmov právnických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 37 s.
  kniha

  kniha

 4. KOVÁČ, Lukáš. Daň z pridanej hodnoty : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. MICHALIČKOVÁ, Stanislava. Analýza vybranej spotrebnej dane : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 37 s.
  kniha

  kniha

 6. OSTROVSKÁ, Simona. Nepriame dane v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. PALENČÁR, Jakub. Inštitucionálna štruktúra daňovej správy v SR : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 36 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠALAGA, Marek. Mechanizmus zdaňovania minerálnych olejov - vývoj a postupná harmonizácia minerálnych olejov : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. PAVLOVIČOVÁ, Katarína. Inštitucionálna štruktúra colnej správy SR : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠTRASSER, Jakub. Uplatňovanie DPH v rámci EÚ : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 33 s.
  kniha

  kniha