Výsledky vyhľadávania

 1. GERGEĽOVÁ, Linda. Daňové náležitosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 45 s.
  kniha

  kniha

 2. ČUKAN, Juraj. Spotrebné dane ako zdroj príjmov ŠR : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 34 s.
  kniha

  kniha

 3. ZEMANOVÁ, Lenka. Daň z príjmov právnických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 37 s.
  kniha

  kniha

 4. MICHALIČKOVÁ, Stanislava. Analýza vybranej spotrebnej dane : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 37 s.
  kniha

  kniha

 5. OSTROVSKÁ, Simona. Nepriame dane v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 42 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVÁČ, Lukáš. Daň z pridanej hodnoty : bakalárska práca. Školiteľ: Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2010. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. ANDACKÁ, Simona. Štruktúra miestnych daní vo vybranej obci : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. BREZÁNIOVÁ, Lenka. Vývoj zákonnej úpravy DPH : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. BURÍKOVÁ, Dominika. Výber a správa dane zo závislej činnosti : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 31 s.
  kniha

  kniha

 10. DZURŇÁKOVÁ, Katarína. Priame dane v Slovenskej republike : bakalárska práca. Škol. Miloslav Nekanovič. Bratislava, 2009. 39 s.
  kniha

  kniha