Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 25  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0020868 xkni^"
 1. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostavovateľské práce: Iveta Sedláková, Andrea Čorejová. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. CD-ROM 136 s. ISBN 978-80-554-1362-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PAPULA, Jozef et al. Podnikanie a podnikateľské myslenie II. : ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu. Recenzenti: Elena Šúbertová, Milan Fekete. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 234 s. ISBN 978-80-7478-994-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 3. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podnikanie v malých a stredných podnikoch : modelové príklady. Recenzenti: Ľubica Füzyová, Anna Neumannová, Daniela Špirková. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 135 s. ISBN 978-80-89553-21-1. [Počet ex. : 13, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 4. PILKOVÁ, Anna et al. Podnikanie na Slovensku : nadpriemerná podnikateľská aktivita v podpriemernom podnikateľskom prostredí. Recenzenti: Jozef Papula, Elena Šubertová. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 335 s. ISBN 978-80-223-3481-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. ZOĽÁK, Štefan. Komparácia daňového zaťaženia podnikateľských subjektov v Rakúskej republike a v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Šúbertová. Bratislava, 2012. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. SIROTKA, Vladimír. Komparácia vybraných problémov podnikateľského prostredia pre malé podniky v SR a v USA : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Šúbertová. Bratislava, 2011. 169 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. GRZNÁR, Miroslav et al. Podnikanie v agropotravinárstve. 2. preprac. vyd., dotlač. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, dotlač 2010. 220 s. ISBN 978-80-225-3061-3. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 8. PETRIKOVIČ, Igor. Analýza využívania vybraných marketingových činností a nástrojov vo výrobných družstvách v SR : dizertačná práca. Škol. Elena Šúbertová. Bratislava, 2010. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BIELIK, Jozef. Analýza fungovania bytových družstiev a nové možnosti ich rozvoja na Slovensku : dizertačná práca. Škol. Elena Šúbertová. Bratislava, 2010. 111 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2883-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha