Výsledky vyhľadávania

 1. ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena - PAVELKA, Ľuboš. Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 5, s. 554-568.
  článok

  článok

 2. PAVLÁT, Vladislav. [Recenzia na prácu Analýzy na akciových trhoch]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 3, s. 1-3. Recenzia na: Analýzy na akciových trhoch / Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch ; recenzovali: Vladislav Pavlát, Daniela Tkáčová. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-7552-796-7.
  článok

  článok

 3. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 4. HRVOĽOVÁ, Božena. [Stanovenie hodnoty majetku]. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 197-198. Recenzia na: Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti / Anna Harumová a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, [2008]. - ISBN 978-80-8078-224-5.
  článok

  článok

 5. DEBNÁR, Milan. Porozumieť svetu finančníctva. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 19. mája 2005, č. 19, s. 64. Recenzia na: Financie a mena / Elena Beňová a kolektív. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-031-5.
  článok

  článok

 6. SOKIRA, Jozef. [Financie a mena]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 9, s. 1179-1181. Recenzia na: Financie a mena / Elena Beňová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. - ISBN 80-225-1659-7.
  článok

  článok