Výsledky vyhľadávania

 1. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems. International Conference. ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems : Book of Abstracts from 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance, 4 and 5 April 2019, Starý Smokovec, Slovak Republic. Reviewers: Eva Horvátová, Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová. 1st Edition. Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2019. CD-ROM 37 s. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0693/17, VEGA 1/0257/18, KEGA 030EU-4/2017, APVV-15-0666. ISBN 978-80-225-4608-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities – Role of European Financial Systems

  elektronická kniha

 2. BAČIŠIN, Vladimír. Anglicko - slovenský výkladový slovník finančných pojmov (podielové fondy a fondy rizikového kapitálu). Recenzenti: Božena Chovancová, Igor Hornák. Chorvátsky Grob : Bačišin Tkáč Public Affairs, 2015. CD-ROM [69 s.]. ISBN 978-80-971896-3-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BELÁS, Jaroslav et al. Finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví. Recenzenti: Jiří Polách, Eva Horvátová. 1. vyd. Žilina : GEORG, 2013. 594 s. [32 AH]. IGA/FaME/2013/010. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/CwKFTF4yIX> ISBN 978-80-8154-024-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. PAVELKA, Ľuboš. Kríza etiky finančného kapitalizmu : habilitačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2011. CD-ROM.
  kniha

  kniha

 5. IVANIČKA, Koloman et al. Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. 664 s. [29,573 AH]. ISBN 978-80-225-3204-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 6. BELÁS, Jaroslav - DEMJAN, Valér. Finančné riadenie komerčnej banky. Žilina : GEORG, 2009. 155 s. ISBN 978-80-89401-06-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. ULEHLA, Juraj. Riadenie a monitorovanie úrokových rizík pri vybraných produktoch a portfóliách bankového trhu : dizertačná práca. Škol. Božena Chovancová. Bratislava, 2008. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HANULÁK, Peter. Podstata a špecifiká finančných derivátov v podmienkach slovenského finančného trhu : dizertačná práca. Škol. Božena Chovancová. Bratislava, 2008. 187 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. CHOVANCOVÁ, Božena. Vývojové trendy v kolektívnom investovaní v SR a vo svete : odbor inaugurovania: Financie. Bratislava, 2005. 43 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 80-225-1985-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. SVITEK, Martin. Kapitálová vybavenosť komerčných bánk s ohľadom na reštrukturalizačné procesy v bankovníctve : autoreferát dizertačnej práce. Škol. Božena Chovancová. Bratislava, 2004. 33 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha