Výsledky vyhľadávania

 1. RAČKO, Peter. Vplyv daňovej politiky na akciové trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. CAJHAN, Ladislav. Vývoj reálnej ekonomiky a dopad na komoditné a akciové trhy : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. HERCEGH, Ondrej. Fungovanie dôchodkových fondov na svetových trhoch a na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 4. ČUPEĽA, Matúš. Mikroanalýza firmy z oblasti technologického sektoru : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. HOTOVÝ, Pavol. Hedge fondy ako špecifická forma investovania : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 6. BERNÁT, Marek. Realitné fondy na kapitálových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. REPÁŇ, Branislav. Zmeny v odvetvových štruktúrach v dôsledku Industry 4.0 so zreteľom na budúci vývoj akciových trhov : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. MACÁK, Marek. Stratégie investovania s využitím mikroanalýzy firmy : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. TOPLANAJ, Nikol. Investovanie na trhu vodných zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. KATKOVČIN, Maroš. Kolektívne investovanie v podmienkach Európskej únie ako forma podpory finančných inovácií : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha