Výsledky vyhľadávania

 1. DOBROVIČ, Ján - RAJNOHA, Rastislav - KORAUŠ, Antonín. Effectiveness and Performance of the Management of Tax System in Slovak Republic in Terms of its Key Factor. In Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018). International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018) : Proceedings of Abstract : International Scientific Conference, July, 4-7, 2018, Pula, [Croatia]. - Považská Bystrica : BCSS, 2018. ISBN 978-80-8154-236-7, p. 29.
  článok

  článok

 2. KORAUŠ, Antonín - MAZÁK, Michal - DOBROVIČ, Ján. Quantitative Analysis of the Competitiveness of Benelux Countries. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 5, no. 4, pp. 1069-1083.
  článok

  článok

 3. DOBROVIČ, Ján - KORAUŠ, Antonín - RAJNOHA, Rastislav. Activity Management of the Action Plan for a Sustainable Fight Against Tax Frauds and Tax Evasions of the SR in Comparison with EU. In Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017) : proceedings of abstract : international scientific conference, july, 5-9, 2017, Pula, [Croatia]. - Považská Bystrica : BCSS, 2017. ISBN 978-80-8154-208-4, p. 26 online.
  článok

  článok

 4. KORAUŠ, Antonín et al. The Impact Of Monetary Variables On The Economic Growth And Sustainable Development: Case Of Selected Countries. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, 2017, vol. 6, no. 3, pp. 383-390 online.
  článok

  článok

 5. KORAUŠ, Antonín - BREZINA, Ivan. The Safety Risks Related to Bank Cards and Cyber Attacks. In Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017) : proceedings of abstract : international scientific conference, july, 5-9, 2017, Pula, [Croatia]. - Považská Bystrica : BCSS, 2017. ISBN 978-80-8154-208-4, p. 46 online.
  článok

  článok

 6. KORAUŠ, Antonín - BACKA, Stanislav. Vývoj kryptomien ako súčasti podnikateľského prostredia. In Sustainability - Environment - Safety 2017. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník príspevkov zo VII. medzinárodnej vedecekej konferencie konanej 24. novembra 2017 v Bratislave. - Žilina : STRIX, 2017. ISBN 978-80-89753-14-7, s. 203-208.
  článok

  článok

 7. KORAUŠ, Antonín - POLÁK, Jozef. Bitcoin - virtuálny fenomén súčasnosti. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017. medzinárodná vedecká konferencia. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná. - Žilina : STRIX, 2017. ISBN 978-80-89753-17-8, s. 216-223.
  článok

  článok

 8. KORAUŠ, Antonín et al. The Safety Risks Related To Bank Cards and Cyber Attacks. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, 2017, vol. 6, no. 4, pp. 563-574 online. VEGA 1/0255/2016.
  článok

  článok

 9. KLJUČNIKOV, Aleksandr - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - KORAUŠ, Antonín. Credit Standards and Factors Affecting their Strictness in the Segment of SMEs in Slovakia. In Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017) : proceedings of abstract : international scientific conference, july, 5-9, 2017, Pula, [Croatia]. - Považská Bystrica : BCSS, 2017. ISBN 978-80-8154-208-4, p. 42 online.
  článok

  článok

 10. RAJNOHA, Rastislav - KORAUŠ, Antonín - DOBROVIČ, Ján. Information Systems for Sustainable Performance of Organizations. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, 2017, vol. 7, no. 1, pp. 167-179 online. GAAA 3_2/2016, VEGA 1/0255/2016.
  článok

  článok