Výsledky vyhľadávania

 1. IVANIČKA, Koloman et al. Resources of the Slovak Republic as a factor of development strategies in European and global space. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2011. 664 s. [29,573 AH]. ISBN 978-80-225-3204-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 2. ŠIKULA, Milan. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti: Martin Potůček, Juraj Sipko. Bratislava : Veda, 2010. 695 s. [33 AH]. ISBN 978-80-7144-179-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 3. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji : habilitačná práca : odbor pre habilitačné konanie: národné hospodárstvo. Bratislava, 2006. 143 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Teoretické a metodologické aspekty stratégie regionálneho rozvoja v procese európskej integrácie : I. etapa riešenia IG 130003/01 s názvom: stratégia regionálneho rozvoja v procese európskej integrácie. Bratislava : Výskumný ústav národohospodársky EU, 2002. 38 s. Štúdie. ISSN 1335-1346. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - STANEKOVÁ, Eva. Analýza regionálneho rozvoja Slovenska. Red. Eva Staneková. 1. vyd. Bratislava : VÚNH EU, 1995. 28 s. Diskusné materiály. ISSN 1335-1346. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. IVANIČKOVÁ, Alžbeta - STANEKOVÁ, Eva. Regionálne disparity Slovenskej republiky: kognoskácia na základe regionálnej databázy. Red. Eva Staneková. 1. vyd. Bratislava : VÚNH EU, 1995. 16 s. Diskusné materiály. ISSN 1335-1346. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Regionálna politika ako priemet hospodárskej politiky : Iniciovanie štrukturálnych zmien na mikroúrovni. 2. etapa. Bratislava : VÚNH EU, 1992. 34 s. B-VI-132 Stratégia štrukturálnych zmien ekonomiky Slovenska a ich realizácia v rámci spoločnej ekonomiky ČSFR. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]