Výsledky vyhľadávania

 1. KUREK, Dušan. Absorpcia podpory podnikania z operačných programov v programovom období 2007-2013 : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha

 2. BARTALOS, Zsolt. Zhodnotenie príčinných súvislostí lokalizácie a využitia priemyselných parkov v Bratislavskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha

 3. BARKÓCZIOVÁ, Eva. Mesto ako priestorovo-socio-ekonomický koncept, iniciátor regionálneho rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. HUDECOVÁ, Romana. Úloha euroregiónov v regionálnom rozvoji Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠARANSKÝ, Andrej. Pomoc a podpora poskytovaná prostredníctvom ERDF do regiónov Slovenska (na príklade implementácie programov ROP a KaHR : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2016. 88 s.
  kniha

  kniha

 6. TEKULOVÁ, Monika. Úloha terciárneho sektora v kontexte regionálneho rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2016. 87 s.
  kniha

  kniha

 7. KRPELÁN, Martin. Inštitucionálna hustota v kreatívnom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2016. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. PAVLÍKOVÁ, Romana. Hodnototvorný reťazec scénického umenia v Bratislavskom kraji : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2015. 88 s.
  kniha

  kniha

 9. WISTEROVÁ, Andrea. Koncept inteligentnej špecializácie - analýza regionálneho kontextu a potenciálu pre inovácie v regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2015. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. ZATKALÍK, Miroslav. Úloha miest v regionálnom rozvoji Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha