Výsledky vyhľadávania

 1. PÓZEL, Ivan. Využívanie finančnej podpory z fondov EÚ v oblasti školstva : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha

 2. BERNÁTHOVÁ, Katarína. Stavebné sporenie ako nástroj financovania bývania v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2010. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. MASÁROVÁ, Michaela. Kvalita v zdravotníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2010. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. PEKARA, Lukáš. Možnosti financovania cestnej infraštrukúry v kompetencii VÚC : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2010. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. SALAY, Michal. Alternatívne zdroje v energetike a ich financovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2010. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠVARAL, Filip. Využívanie fondov EÚ na financovanie zdravotníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2010. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. BENKOVÁ, Jana. Viaczdrojové financovanie zdravotníctva v SR : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. HRIVKOVÁ, Katarína. Využívanie fondov Európskej únie so zameraním na cestovný ruch : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 120 s.
  kniha

  kniha

 9. HUTTA, Viliam. Porovnanie cien zemného plynu a elektrickej energie v SR a v krajinách EÚ : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. KONTROŠOVÁ, Natália. Štátna podpora bývania na Slovensku : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 67 s.
  kniha

  kniha