Výsledky vyhľadávania

 1. PÓZEL, Ivan. Využívanie finančnej podpory z fondov EÚ v oblasti školstva : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Beňová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha


 2. BENKOVÁ, Jana. Viaczdrojové financovanie zdravotníctva v SR : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. HRIVKOVÁ, Katarína. Využívanie fondov Európskej únie so zameraním na cestovný ruch : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 120 s.
  kniha

  kniha


 4. HUTTA, Viliam. Porovnanie cien zemného plynu a elektrickej energie v SR a v krajinách EÚ : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 77 s.
  kniha

  kniha


 5. KONTROŠOVÁ, Natália. Štátna podpora bývania na Slovensku : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 67 s.
  kniha

  kniha


 6. KRÁĽOVÁ, Michaela. Alternatívne zdroje energie a možnosti ich financovania : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. KUŠVARA, Peter. Metódy regulácie v SR : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 57 s.
  kniha

  kniha


 8. LANÁKOVÁ, Mária. Druhý dôchodkový pilier a jeho ekonomická opodstatnenosť : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 73 s.
  kniha

  kniha


 9. MIŠENKOVÁ, Gabriela. Vybrané problémy financovania stredných škôl : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 68 s.
  kniha

  kniha


 10. PENCÁKOVÁ, Anna. Spôsoby financovania sociálneho bývania v SR : diplomová práca. Škol. Elena Beňová. Bratislava, 2010. 73 s.
  kniha

  kniha