Výsledky vyhľadávania

 1. KUBIŇÁKOVÁ, Viera. Event marketing a jeho využitie v umení a kultúre : diplomová práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2010. 76 s.
  kniha

  kniha

 2. POLÁŠKOVÁ, Katarína. Kúltúra vs. ekonomika: ekonomické aspekty kultúry v trhovej ekonomike : diplomová práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2010. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. REŽNÁKOVÁ, Eva. Interkultúrne rozdiely vo vnímaní kultúrnych produktov : diplomová práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2010. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. SVATÁ, Ľuba. Interpret ako faktor spotrebiteľského správania v kultúre : diplomová práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2010. 92 s.
  kniha

  kniha

 5. KOVALIKOVÁ, Kristína. Kultúra ako determinant ekonomického rozvoja regiónu : diplomová práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2010. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. PROSTREDNÁ, Anna. Spotrebiteľské vnímanie Slovenského národného divadla po prechode do novostavby : diplomová práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2009. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. STAŠINIAKOVÁ, Marta. Postavenie tanečného umelca v trhovej ekonomike : bakalárska práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2009. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠIMEKOVÁ, Emília. Motívy korporatívneho zbierania umenia : bakalárska práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2009. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. VAVRINČÍKOVÁ, Monika. Kvantitatívne analýzy miery výnosnosti investícií do umenia : bakalárska práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2009. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. FÖLÖSOVÁ, Magdaléna. Má Slovensko potenciál stať sa kultúrno-turistickým centrom Európy? : diplomová práca. Škol. Mária Tajtáková. Bratislava, 2009. 106 s.
  kniha

  kniha