Výsledky vyhľadávania

 1. TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. The Lipstick effect and Outdoor Cultural Consumption in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 6, s. 607-628. VEGA 1/0562/18.
  článok

  článok

 2. MIKLOŠÍK, Andrej. [Spotrebiteľské správanie]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 30, s. 319-320. Recenzia na: Spotrebiteľské správanie / Kornélia Richterová, Dagmar Klepochová, Janka Kopaničová, Štefan Žák ; recenzovali: Júlia Lipianska, Mária Tajtáková. 1. vyd. - Bratislava : Sprint 2, 2015. - ISBN 978-80-89710-18-8.
  článok

  článok

 3. RICHTEROVÁ, Kornélia et al. Spotrebiteľské správanie. Recenzovali: Júlia Lipianska, Mária Tajtáková. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 401 s. [22,89 AH]. VEGA 1/0652/10, VEGA 1/0418/11, VEGA 1/0612/12. ISBN 978-80-89710-18-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 2]
 4. STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. International business IV : selected readings from international statistics and management. Volume 1. Reviewers: Juraj Sipko, Soňa Supeková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 162 s. [8,67 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 978-80-89731-17-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. TAJTÁKOVÁ, Mária. Is the arts participation sustainable during the times of economic recession? In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012. - Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. ISBN 978-80-89306-14-5, s. 41-48.
  článok

  článok

 6. TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. Shifts in audience development strategies in the times of economic crisis. In Megatrend Review : the international review of applied economics. - Belgrade : Megatrend University, 2012. ISSN 1820-4570, 2012, vol. 9, no. 1, pp. 125-139. Dostupné na : <http://megatrendreview.naisbitt.edu.rs/files/pdf/SR/Megatrend%20Revija%20vol%2009-1-2012.pdf>
  článok

  článok

 7. KOPANIČOVÁ, Janka. [Marketing kultúry]. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2012. ISSN 1337-4990, 2012, roč. 6, č. 1, s. 117-118. Recenzia na: Marketing kultúry: Ako osloviť a udržať si publikum / Mária Tajtáková a kolektív. - Bratislava : Eurokódex, 2010. - ISBN 978-80-89447-29-9.
  článok

  článok

 8. MINÁRIK, Marek. Trade Facilitation by Knowledge. Does It Result in Reducing Transaction Cost? In PALENČÁROVÁ, Jana. Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012. - Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. ISBN 978-80-89306-14-5, s. 109-120.
  článok

  článok

 9. KUBIČKOVÁ, Viera. Kultouroperátor-učebnica dištančného vzdelávania : recenzia knižnej publikácie. In Územná samospráva. - Žilina : Municipalia, a.s.., 2011. ISSN 1336-6475, máj 2011, roč. VII, s. 33. Recenzia na: Kultouroperátor : učebnica dištančného vzdelávania : odborná knižná publikácia pre pracovníkov kultúry a turizmu / Peter Filo, Jarmila Strelková, Svetlana Chomová. - Piešťany : Národné osvetové centrum, 2010. - ISBN 978-80-7121-330-7.
  článok

  článok

 10. TKÁČOVÁ, Daniela. Trilógia štúdií. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Apríl 2011, roč. 19, č. 4, s. 28-29. Recenzia na: Kreativita, invencia, inovácia = Creativity, invention, innovation : incentives for growth, prosperity and sustainability of the Slovak Republic : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR / Koloman Ivanička a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2761-3.
  článok

  článok