Výsledky vyhľadávania

 1. HVIZDOVÁ, Eva. [Podnikanie a podnikateľské myslenie]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 3, s. 299-301. Recenzia na: Podnikanie a podnikateľské myslenie II. : ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu / Jozef Papula a kolektív. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-994-5. Recenzia na: Podnikanie a podnikateľské myslenie I. : kto a prečo podniká / Jozef Papula a kolektív ; recenzovali: Elena Šúbertová, Milan Fekete. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-7478-950-2.
  článok

  článok


 2. ROŠTÁROVÁ, Monika. Flemio - Meníme nápady na reálne podnikanie! In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 68-69.
  článok

  článok


 3. PAPULOVÁ, Emília - PAPULA, J. Investičné rozhodovanie ako súčasť stratégie podniku. In Ekonomický časopis = Journal of economics, 1993, roč. 41, č. 1, s. 54-64.
  článok

  článok


 4. PAPULOVÁ, Emília - VAŠKOVSKÝ, V. Dialógový systém diagnostikácie ekonomickej úrovne hospodárskej organizácie. In Podniková organizace, 1990, roč. 44, č. 12, s. 557-560.
  článok

  článok