Výsledky vyhľadávania

 1. FRINDTOVÁ, Zuzana. Vybrané problémy realizácie sociálnych inovácií a ich dopad na podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 2. OBALOVÁ, Jana. Vybrané problémy realizácie sociálnych inovácií a ich dopad na podnik : diplomová práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. MIČOVÁ, Jana. Vybrané problémy ohodnocovania a oceňovania duševného vlastníctva podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha

 4. NGUYEN, Thinh Huu. Sociálne inovácie v podmienkach Industry 4.0 : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. STRÍŽOVÁ, Veronika. Možnosti zvyšovania hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha

 6. BEDNAŘÍKOVÁ, Ivana. Distribučný manažment duševného vlastníctva : diplomová práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. KOŠÚTOVÁ, Marcela. Nehmotný majetok a jeho prínos k rastu podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. KOPÁL, Miroslav. Stanovenie všeobecnej hodnoty vynálezu a patentu : diplomová práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. MÉSZÁROSOVÁ, Denisa. Zvyšovanie konkurecieschopnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 38 s.
  kniha

  kniha

 10. HODÁKOVÁ, Hana. Vybrané problémy konkurencieschopnosti subjektov v podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha