Výsledky vyhľadávania

 1. MATUŠOVIČ, Martin. Business and Cyber Security. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 312-320 online.
  článok

  článok

 2. MATUŠOVIČ, Martin - HRUŠOVSKÁ, Dana. Inovácia distribúcie autorských diel. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 371-381 online. VEGA 1/0708/20. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?key=51449297165&repo=eurepo&st=classik>
  článok

  článok

 3. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Kvalita a významnosť značky vnímaná zákazníkom. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 206-215 online. VEGA 1/0876/17 (50%), KEGA 002EU-4/2019 (50%).
  článok

  článok

 4. MATUŠOVIČ, Martin. Technological Innovations With the Robotization Focusing. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 747-756 online. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 5. MATUŠOVIČ, Martin - VESELÝ, Peter - PAWERA, René. Protection of Competition - the Global Economic Crisis VI. Reviewers: Miroslav Tóth, Ivan Karkuš. 1st Edition. Mukařov - Srbín : Ľuboš Janica, 2018. [190 s.] [9,45 AH]. ISBN 978-80-270-1037-0.
 6. MATUŠOVIČ, Martin - HRUŠOVSKÁ, Dana. Endogenous and Exogenous Effects of R&D in Enterprise Innovations Activity. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 337-342. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 7. HRUŠOVSKÁ, Dana - MATUŠOVIČ, Martin. Building Competitive Advantage. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 193-198. VEGA 1/0546/15.
  článok

  článok

 8. MATUŠOVIČ, Martin. Ekonomické a sociálne aspekty duševného vlastníctva a inovácií. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 742-750 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 9. BUKOVOVÁ, Sylvia et al. Applying social innovation - the successful way to sustainable and competitive firms : scientific monograph. Reviewers: Zdeněk Mikoláš, Marcela Kožená. 1st ed. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2017. 409 s. [26,09 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-961-6869-48-5.
 10. FOLTÍNOVÁ, Ľubica - MATUŠOVIČ, Martin. Social innovations as a tool for increasing the competiveness of the enterprise. In The research of the relationship between social innovation and the economy of an enterprise in order to increase the competitiveness of the business entity : proceedings of scientific papers. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8854-2, s. 35-42. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok