Výsledky vyhľadávania

 1. SMORADA, Marián - FETISOVOVÁ, Elena. Economic Value Added in Financial Management of Slovak Businesses : Scientific Monograph. Reviewers: Peter Markovič, Ľudovít Šrenkel. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 180 s. [6,32 AH]. VEGA 1/0240/20. ISBN 978-80-7598-947-5.
 2. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 4. upravené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. [223 s.] [10,49 AH]. ISBN 978-80-571-0162-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 3. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Human Aspects in Post-Acquisition Integration of Companies. Reviewers: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 54 s. [3 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-076-6.
 4. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Predikcia finančného zdravia podniku využitím metódy diskriminačnej analýzy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 138-146 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 5. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Manažment pohľadávok - predchádzanie platobnej neschopnosti podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 30-35. VEGA 1/0007/19 50%, VEGA 1/0066/17 50%.
  článok

  článok

 6. FETISOVOVÁ, Elena - LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Vybrané aspekty predikcie finančného zdravia podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 138-144 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 7. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [272 s.] [16,1 AH]. ISBN 978-80-571-0035-5. [Počet ex. : 15, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 8. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné investície. Recenzenti: Elena Fetisovová, Oľga Miková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 135 s. [8,48 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-225-4628-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 9. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana. Návratnosť investícií ako indikátor efektivity marketingových aktivít. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 383-393 online. VEGA 1/0876/17 (50%), VEGA 1/0569/18 (50%).
  článok

  článok

 10. ORISKÓOVÁ, Denisa - PAKŠIOVÁ, Renáta. Regresná a korelačná analýza komponentov ROE v odvetví strojárenského priemyslu v Slovenskej republike. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 847-856 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok