Výsledky vyhľadávania

  1. Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť. Medzinárodná vedecká konferencia. Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. október 2008, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-969535-9-2.
    elektronická kniha

    elektronická kniha