Výsledky vyhľadávania

 1. PECIAROVÁ, Jana. Ekonomická a sociálna motivácia pracovníkov v podnikateľskej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha

 2. MELIŠOVÁ, Mária. Manažment ľudských zdrojov a jeho uplatňovanie v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2013.
  kniha

  kniha

 3. ZLATOHLÁVEK, Michal. Trendy rozvoja manažmentu znalostí : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2013. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. HECLOVÁ, Marcela. Sociálne benefity pri zvyšovaní podielu obnoviteľných energetických zdrojov na výrobu : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2013. 94 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠPAŇOVÁ, Katarína. Systém vzdelávania vedúci k efektívnemu rozvoju podniku : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2013. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. POGÁNY, Tomáš. Smery rozvoja manažmentu a manažment znalosti : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2012. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. KOLLÁRIKOVÁ, Tímea. Systém vzdelávania vedúci k efektívnemu rozvoju podnikateľského subjektu : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2012. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. BOCKOVÁ, Antónia. Uplatňovanie manažmentu ľudských zdrojov v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2012. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠEVČÍKOVÁ, Katarína. Strategické riadenie ľudských zdrojov a jeho ciele : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2012. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. ROZKOŠOVÁ, Veronika. Uplatňovanie manažmentu ľudských zdrojov v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha