Výsledky vyhľadávania

 1. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Zahraničnoobchodná politika EÚ (vzťahy s vybranými regiónmi)]. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 142-143. Recenzia na: Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi) / Ľubica Zubaľová ; recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4439-9.
  článok

  článok

 2. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi). Recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 166 s. [11,59 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4439-9. [Počet ex. : 13, z toho voľných 0, prezenčne 5]
 3. KLIMKO, Roman - KOVÁROVÁ MARTIŠKOVÁ, Alžbeta - LEŠKO, Peter. Možnosti zvyšovania zamestnanosti prostredníctvom vybraných odvetví : záverečná správa o riešení projektu IGP I-15-106-00 : [doba riešenia - rok 2015]. Recenzenti: Július Alexy, Eva Rievajová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 4 s. IGP I-15-106-00.
 4. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0112/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Erika Ľapinová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 15 s. VEGA 1/0112/13.
 5. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce - premeny a výzvy. Recenzenti: Marta Martincová, Mária Janušová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [253 s., 16,37 AH]. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4061-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Trh práce - premeny a výzvy

  elektronická kniha

 6. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.
 7. TOKÁROVÁ, Mária. [Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 3, s. 119-123. Recenzia na: Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky / Peter Staněk a kolektív ; recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4150-3.
  článok

  článok

 8. ŠVANDOVÁ, Jana. Vzdelávanie a kvalita života v nástupe informačných a komunikačných technológií v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2015. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. STANĚK, Peter et al. Technológie, financie a budúcnosť globálnej ekonomiky. Recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 202 s. [18,11 AH]. ISBN 978-80-225-4150-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. 10.Úvod

  BUČEK, Milan. Úvod. In Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-3954-8, s. 5-8. APVV-0101-10.
  článok

  článok