Výsledky vyhľadávania

 1. PATÚŠ, Peter. Manažment stredísk cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2007. ISSN 0139-8660, 2007, roč. 40, č. 2, s. 67-79.
  článok

  článok

 2. PATÚŠ, Peter. Legislatívne prostredie na Slovensku a v Európskej únii z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. In Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného európskeho trhu I. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-8083-337-0, s. 49-59.
  článok

  článok

 3. PATÚŠ, Peter. Osobitosti manažmentu horských stredísk cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2004. ISSN 0139-8660, 2004, roč. 37, č. 1, s. 11-22.
  článok

  článok

 4. PATÚŠ, Peter. Sezónnosť stredísk cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. ISSN 0139-8660, 2003, roč. 36, č. 3, s. 131-136.
  článok

  článok

 5. PATÚŠ, Peter. Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni v Slovenskej republike. In Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic review of tourism = Zeitschrift für Tourismuswirtschaft. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2000. ISSN 0139-8660, 2000, roč. 33, č. 2, s. 76-79.
  článok

  článok

 6. PATÚŠ, Peter. Ukazovatele používané na ubytovacom úseku hotela. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, č. 11-12, s. 130-142.
  článok

  článok

 7. PATÚŠ, Peter. Ekonomické aspekty kvality služieb v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu. ISSN 0139-8660, 1998, roč. 31, č. 2, s. 118-119.
  článok

  článok

 8. PATÚŠ, Peter. Rezervovanie ubytovania a možnosti jeho využitia v marketingu hotela. In Ekonomická revue cestovného ruchu. ISSN 0139-8660, 1998, roč. 31, č. 4, s. 250-252.
  článok

  článok

 9. PATÚŠ, Peter. Využitie analýzy hraničnej rentability pri tvorbe cien ubytovacích a pohostinských služieb. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, č. 11-12, s. 104-119.
  článok

  článok

 10. PATÚŠ, Peter. Cena služieb prechodného ubytovania. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, č. 11-12, s. 120-129.
  článok

  článok