Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 205  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0029309 xpca^"
 1. OLEXOVÁ, Cecília. [Recenzia publikácie „Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom“]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 44 online. Recenzia na: Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom : vedecká monografia / Michal Stričík, Monika Bačová, Monika Čonková, Branislav Kršák ; recenzenti: Milan Majerník, Vojtech Ferencz. 1. vydanie. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. - ISBN 978-80-248-4359-9.
  článok

  článok

 2. BESTER, Štefan et al. Podnikanie pri nakladaní s odpadom. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 10-13 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 3. FECÁK, Pavol - BŽANOVÁ, Klaudia - STRIČÍK, Michal. Nakladanie s odpadmi. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 14-16 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 4. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Zhodnocovanie odpadu. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 21-25 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 5. MESAROŠ, Marko - CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvalita života. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 26-30 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 6. ZÁVADSKÝ, Cyril - PETIK, Lukáš - STRIČÍK, Michal. Ekonomicko-environmentálne aspekty využitia tuhého alternatívneho paliva vyrobeného z odpadu v podmienkach Slovenskej republiky. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 31-35 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 7. ŠALAMON, Ivan - STRIČÍK, Michal - TARAWNEH, Amer. Stanovenie rádioaktivity u vybraných pestovaných druhov liečivých rastlín. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 36-39 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 8. STRIČÍK, Michal - HARBUĽÁK, Dušan - KRŠÁK, Branislav. Smart technológie v odpadovom hospodárstve. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 40-46 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 9. FRANKOVÁ, Dominika - STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika. Spôsoby znehodnocovania odpadu a analýza vybraného zariadenia na zhodnocovanie odpadu. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 47-50 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 10. FENČÁK, Ján - STRIČÍK, Michal - HARBUĽÁK, Dušan. Nové trendy nakladania s komunálnym odpadom v obci Nižný Hrušov. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 51-55 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.