Výsledky vyhľadávania

  1. GERTLER, Ľubomíra. [Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov]. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2012. ISSN 1802-8527, 2012, roč. 6, č. 10, s. 118-119. Recenzia na: Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3343-0.
    článok

    článok

  2. GERTLER, Ľubomíra. [Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov]. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 2, s. 156. Recenzia na: Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3252-5.
    článok

    článok