Výsledky vyhľadávania

 1. VITÁSEK, Michal. Bezpečná a efektívna IT infraštruktúra : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. DŽURŇÁK, Matúš. IT Governance – súčasť riadenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. TUČEK, Radovan. Meranie výkonnosti podnikových procesov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 4. BURANSKÝ, Adam. BYOD – výhody a nevýhody : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. BENCSÍK, David. Možnosti hardvérového vybavenia vo firme a trendy vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. BRANKOVIČ, Jozef. Internet vecí - súčasť štvrtej priemyselnej revolúcie : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 93 s.
  kniha

  kniha

 7. KREMEŇOVÁ, Martina. Možnosti ochrany elektronických dokumentov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. SLAČKA, Adam. Cloud systém na otvorenej platforme OpenStack : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. ORAVCOVÁ, Terézia. Podpora manažmentu podniku prostredníctvom IS : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. MORAVČÍK, Lukáš. Analýza vplyvu online marketingu na zvýšenie predajnosti v e-commerce : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha