Výsledky vyhľadávania

 1. NEMCOVÁ, Edita - FIFEKOVÁ, Elena. Restarting the EU Car Industry - Long-Distance Race? In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 1338-3590, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 21-38.
  článok

  článok

 2. FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Priemysel 4.0 a jeho implikácie pre priemyselnú politiku EÚ. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 1338-3590, 2016, vol. 8, no. 1, s. 23-40 online. VEGA 2/0010/14 "Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev", VEGA 2/0160/13 "Finančná stabilita a udržateľnosť hospodárskeho rastu Slovenska v podmienkach globálnej ekonomiky".
  článok

  článok

 3. DUJAVA, Daniel. Ekonomická výkonnosť a štruktúra ekonomiky. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky III. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-253-0, s. 7-21. APVV-0750-11.
  článok

  článok

 4. MORVAY, Karol. Zmeny v štruktúre príjmov: hodnotenia, príčiny a perspektívy. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky III. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-253-0, s. 165-178.
  článok

  článok

 5. MORVAY, Karol. K súvislostiam štruktúrnych zmien aktív a vývoja príjmov. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky III. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-253-0, s. 179-190.
  článok

  článok

 6. LÁBAJ, Martin. Ekonomická výkonnosť a špecializácia exportu podľa príjmovej úrovne. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky III. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-253-0, s. 53-70.
  článok

  článok

 7. FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Využitie foresightu v procese formovania hospodárskej politiky EÚ - prínosy a obmedzenia. In Economic policy in the European Union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European Union member countries : Conference proceedings of the 13th International scientific conference, september 2-4, 2015, Karolinka, Czech Republic. - Ostrava : Faculty of Economics, VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3796-3, pp. 428-441 online. VEGA 2/0010/14, VEGA 2/0160/13.
  článok

  článok

 8. JANIČKOVÁ, Jana. Podnikateľsky orientované správanie manažérov v podnikoch cestovného ruchu. In Zborník príspevkov z Letnej školy slovenských ekonómov 2014 : recenzovaný zborník : Bratislava, 29. 9. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3934-0, s. 1-11 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 10. STANĚK, Peter. [Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2005. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 3, s. 341-342. Recenzia na: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja / Pavol Vincúr - Elena Fifeková. - Bratislava : Sprint, 2004. - ISBN 80-89085-30-X.
  článok

  článok