Výsledky vyhľadávania

 1. SOJKA, Ladislav. Dopady globalizácie na riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Zoltán Rózsa, Štefan Čarnický. Prešov : Bookman, 2015. 279 s. KEGA 042 PU-4/2014. ISBN 978-80-8165-098-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KRŠÁK, Branislav. Možnosti využitia informačných systémov pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku : dizertačná práca. Škol. Štefan Čarnický. Košice, 2007. 169 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. TOROPILOVÁ, Michaela. Informačné systémy pre strategické riadenie a ich vzťah k výkonnosti podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2006. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. FEČOVÁ, Lýdia. Vplyv manažérskych informačných systémov na vybrané ukazovatele ekonomickej analýzy : dizertačná práca. Škol. Štefan Čarnický. Košice, 2006. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 5. KARAS, Ľubomír. Hlavné problémy zavádzania a využívania manažérskych informačných systémov podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2006. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. SUDZINA, František. Vplyv manažérskych informačných systémov na konkurencieschopnosť podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2003. 207 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. VRÁBLIKOVÁ, Mária. Modelovanie architektúry integrovaného informačného systému hospodárskej organizácie : kandidátska dizertačná práca. Škol. Štefan Čarnický. Bratislava, 1994. 174 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  kniha

  kniha

 8. MAYER, Ladislav. Možnosti uplatnenia výpočtovej a komunikačnej techniky na zvýšenie efektívnosti riadenia závodu Automatizácia VSŽ a.s. : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Štefan Čarnický. Košice, 1991. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. SEDLÁKOVÁ, Gabriela. Analýza činnosti v oblasti EIA s možnosťou ich automatizácie pomocou osobného počítača : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Štefan Čarnický. Košice, 1991. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. BALTES, Jozef. Návrh technického zabezpečenia lokálnej počítačovej siete vo vybranom závode Inžinierskych stavieb, š.p. Košice : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Štefan Čarnický. Košice, 1991. 38 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha