Výsledky vyhľadávania

 1. ELIAŠOVÁ, Darina. Vývojové trendy v rekreačním cestovnom ruchu. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2012. ISSN 1804-3836, 2012, roč. 3, č. 1, s. 7-17.
  článok

  článok


 2. KMECO, Ľubomír. [Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí]. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 0139-8660, 2010, roč. 43, č. 1, s. 61-64. Recenzia na: Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí / Darina Eliašová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2887-0.
  článok

  článok


 3. POMPUROVÁ, Kristína. [Ochrana prírodných liečebných kúpeľov v Slovenskej republike]. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008. ISSN 0139-8660, 2008, roč. 41, č. 3, s. 191-192. Recenzia na: Kúpeľníctvo : ochrana prírodných liečebných kúpeľov v Slovenskej republike / Darina Eliašová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2452-0.
  článok

  článok