Výsledky vyhľadávania

 1. IŠA, Ján - OKÁLI, Ivan. Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné dôsledky vstupu Slovenska do eurozóny. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2008. ISSN 0032-3233, 2008, roč. 56, č. 3, s. 318-344.
  článok

  článok

 2. IŠA, Ján. Nicholas Kaldor - jeden z prvých kritikov monetarizmu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, December 2006, roč. 14, č. 12, s. 24-27.
  článok

  článok

 3. IŠA, Ján. Walter Wolfgang Heller : ekonomická teória v službách hospodárskej politiky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Február 2006, roč. 14, č. 2, s. 25-28.
  článok

  článok

 4. IŠA, Ján. Menová integrácia a ekonomický rast. In Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8, s. 48-53.
  článok

  článok

 5. IŠA, Ján. Nicholas Kaldor a postkeynesovstvo: teoretická a hospodárskopolitická alternatíva neoklasickej ekonómie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2006. ISSN 0013-3035, 2006, roč. 54, č. 9, s. 853-869.
  článok

  článok

 6. IŠA, Ján. Joseph Alois Schumpeter. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, Apríl 2004, roč. 12, č. 4, s. 20-24.
  článok

  článok