Výsledky vyhľadávania

 1. HOŠOFF, Boris. Kombinácia monetárnej a fiškálnej politiky pri stabilizácii a raste ekonomiky v USA : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Ján Iša. Bratislava, 2004. 21 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. IŠA, Ján. Komparatívna analýza hospodárskej politiky vybraných priemyselne vyspelých krajín. Časť 1. Hospodárska politika štátu. 1. vyd. Bratislava : Ústav ekonomickej teórie SAV, 1991. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. IŠA, Ján - RUMLER, Miroslav - ŠEDIVEC, Václav. Soudobý kapitalismus 3 : Ekonomické problémy na přelomu 70. a 80. let. 1. vyd. Praha : Vysoká škola polit. ÚV KSČ, 1989. 219 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. IŠA, Ján. Súčasná vývojová etapa kapitalistického hospodárstva : Problémová štúdia k Prognóze ekonomického rozvoja SSR do roku 2010. 1. vyd. Bratislava : Ekon. ústav SAV, 1988. 107 s. Edičný rad D, Č. 12. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. IŠA, Ján. Kapitalizmus 80. rokov a jeho odraz v buržoáznom ekonomickom myslení. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1988. 284 s. [Počet ex. : 5, z toho voľných 5, prezenčne 0]
 6. IŠA, Ján. Štátno-monopolistická hospodárska politika na razcestí. Bratislava : Veda, 1985. 239 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 7. IŠA, Ján. Koniec "keynesovskej revolúcie"? Bratislava : Pravda, 1985. 442 s. Kritika buržoáznej ideológie a revizionizmu. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]