Výsledky vyhľadávania

 1. MUCHOVÁ, Eva - LISÝ, Peter. Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej únii. Bratislava : Iura Edition, 2009. 157 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-246-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 1]
 2. IŠA, Ján. Harmonizácia daní alebo daňová konkurencia v Európskej únii? In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 76-91.
  článok

  článok

 3. WORKIE TIRUNEH, Menbere et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : turbulencie na finančných trhoch a dilemy hospodárskej politiky. Recenzenti: Peter Baláž, Vladimír Gonda. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008. 301 s. VEGA 2/6048/27, 2/6049/27, 2/6050/27. ISBN 978-80-7144-166-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 4. WORKIE TIRUNEH, Menbere et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : prínosy informačných technológií a hrozby klimatických zmien. Recenzenti: Peter Baláž, Eva Klvačová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 332 s. VEGA 2/6048/6, VEGA 2/6050/6, VEGA 2/6049/6. ISBN 978-80-7144-159-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. IŠA, Ján. Ekonómia v novej ekonomike. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Január 2006, roč. 14, č. 1, s. 28. Recenzia na: Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-063-3.
  článok

  článok

 6. OUTRATA, Richard et al. Globalizácia a slovenská ekonomika. Recenzent: Peter Baláž, Pavol Vincúr. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 378 s. ISBN 80-7144-150-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. WORKIE TIRUNEH, Menbere et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : globálna konkurencieschopnosť a energetická a demografická kríza. Recenzenti: Peter Baláž, Ivan Okáli. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 302 s. VEGA 2/6048/6, VEGA 2/6050/6, VEGA 2/6049/6. ISBN 80-7144-152-X. [Počet ex. : 7, z toho voľných 6, prezenčne 1]
 8. OUTRATA, Richard et al. Zhodnotenie súčasného a budúceho vplyvu globalizácie a integrácie do Európskej únie na ekonomiku Slovenskej republiky : 4. etapa úlohy Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie ... vypracované v rámci prierezového štátneho programu výskumu a vývoja (tematický okruh 5). Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005. 399 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. IŠA, Ján. Európska menová únia po piatich rokoch. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2005. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 5, s. 499-510.
  článok

  článok

 10. IŠA, Ján. Riziká európskej menovej únie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2005. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 6, s. 559-575.
  článok

  článok