Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 13  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0040002 xpca^"
 1. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Právny rámec štátnej pomoci v PPP. In Právo v podnikání vybraných členských států EU : sborník příspěvků 5. mezinárodní vědecké konference : Karviná, 10.-11. listopadu 2011. - [Opava] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. ISBN 978-80-7248-737-0, s. 105-114. VEGA 1/0388/11. 1/0388/11, VEGA, Otvorené problémy legislatívy PPP projektov.
  článok

  článok

 2. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 3. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov po poslednej novele zákona o mediácii. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 395-399.
  článok

  článok

 4. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Európska spoločnosť Societas Europaea (SE) - jej možnosti a využiteľnosť. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 509-514.
  článok

  článok

 5. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Založenie a vznik európskej spoločnosti. In Implementácia európskych spoločností do právneho poriadku Slovenskej republiky a jej dopad na aplikačnú prax : zborník. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009. ISBN 978-80-89391-02-8, s. 24-34.
  článok

  článok

 6. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Rozhodcovské konanie ako alternatíva voči občianskemu súdnemu konaniu po poslednej novele zákona o rozhodcovskom konaní. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 85-92.
  článok

  článok

 7. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Vybrané aspekty ochrany spotrebiteľa v stredoeurópskom priestore s poukazom na tzv. katalógové firmy. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 3.-5.4.2008 v Častej-Papierničke... - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Vydavateľské oddelenie, 2008. ISBN 978-80-7160-271-2, s. 73-78.
  článok

  článok

 8. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Postavenie záložného veriteľa v SR a v právnych vzťahoch s cudzím prvkom. In Právo v podnikání v členských státech EU : sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-509-3, s. 100-106.
  článok

  článok

 9. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Podnik ako predmet záložného práva-z pohľadu právnej teórie a z hľadiska možnosti využiteľnosti v podnikateľskej praxi. In Postavenie veriteľa v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2413-1, s. 14-20.
  článok

  článok

 10. LUKAČOVIČOVÁ, Iva. Realizácia záložného práva v podnikateľskej a právnej praxi. In Postavenie veriteľa v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU : 1. a 2. etapa - zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007-2008. ISBN 978-80-225-2666-1, s. 29-40.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.