Výsledky vyhľadávania

  1. KOVÁČIKOVÁ, Katarína. Správny manažment ľudských zdrojov. In Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8070-966-2, s. 232-237.
    článok

    článok

  2. KOVÁČIKOVÁ, Katarína. Nezamestnanosť a hospodárska kríza. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2008. ISSN 1336-5878, 2008, roč. 4, č. 4, s. 30-36. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/casopis42008_new.pdf>
    článok

    článok