Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. DEBNÁR, Milan. Porozumieť svetu finančníctva. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 19. mája 2005, č. 19, s. 64. Recenzia na: Financie a mena / Elena Beňová a kolektív. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-031-5.
  článok

  článok

 3. SOKIRA, Jozef. [Financie a mena]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 9, s. 1179-1181. Recenzia na: Financie a mena / Elena Beňová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. - ISBN 80-225-1659-7.
  článok

  článok