Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Jana et al. Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0326/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0326/15.
 2. SIVÁK, Rudolf et al. Financie. Editor: Pavol Ochotnický. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 451 s. [30,89 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-232-2. [Počet ex. : 36, z toho voľných 13, prezenčne 4]
 3. JANKOVSKÁ, Anežka. Priebeh reformy členských kvót, hlasovacích práv a riadenia v Medzinárodnom menovom fonde. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 3, s. 295-308.
  článok

  článok

 4. JANKOVSKÁ, Anežka - KOVÁČOVÁ, Jana. Special Drawing Rights and its Role in The International Monetary System. In Drive your knowledge be a scientist. international Bata conference for Ph.D. students and young researchers 2014. Drive your knowledge be a scientist. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. ISBN 978-80-7454-339-5, pp. 1-8 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. JANKOVSKÁ, Anežka - KONEČNÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Jana. The role of international reserves in providing the international liquidity. - Registrovaný: Web of Science. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : proceedings of the 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4034-6, s. 163-177. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 6. JANKOVSKÁ, Anežka - KONEČNÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Jana. Current Issue of International Liquidity and International Reserves. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-15]. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 7. JANKOVSKÁ, Anežka - KOLENČÍK, Pavol - ŠTURC, Boris. Vývoj medzinárodnej investičnej pozície v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 7-16. ITMS 26240120032, VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 8. JANKOVSKÁ, Anežka - KONEČNÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Jana. Otázky postavenia special drawing rights - zvláštnych práv čerpania v medzinárodnom menovom systéme. In VI. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 8. listopadu 2013. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2013]. ISBN 978-80-7248-901-5, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0613/12.
  článok

  článok

 9. JANKOVSKÁ, Anežka - DUFALA, Václav. Medzinárodné bankovníctvo. In Banky : história, teória a prax. - Bratislava : Sprint 2, 2013. ISBN 978-80-89393-84-8, s. 417-475 [3,5 AH].
  článok

  článok

 10. JANKOVSKÁ, Anežka - KONEČNÁ, Martina. Devízové úvery Medzinárodného menového fondu v súčasnom období. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje : sborník z 6. mezinárodní vědecké konference : Praha, 29. - 30. května 2013. - Praha : Vysoká škola finančí a správní, 2013. ISBN 978-80-7408-081-4, [S. 1-13] [0,5 AH].
  článok

  článok