Výsledky vyhľadávania

 1. CHRVALOVÁ, Barbora. Perspektívy vývoja audítorskej profesie v národnom a nadnárodnom ekonomickom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 2. MERCEK, Marcel. Štatistické metódy a ich využitie v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. HRNČIAROVÁ, Radka. Legislatívna úprava auditu v USA a jej inštitucionálne aspekty : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. ANDRAŠKOVÁ, Romana. Význam a nevyhnutnosť audítorskej dokumentácie pre prácu audítora : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. JANCO, Arne. Forenzný audit ako efektívny spôsob využívania špecifických postupov, nástrojov a techník v audite : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. WICKLEIN, Oto. Emisné kvóty ako potencionálny zdroj zisku účtovných jednotiek : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha

 7. DINUŠOVÁ, Martina. Významnosť pri audite – subjektivizmus audítora alebo objektívna kategória v audite : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. FILOVÁ, Monika. Použitie práce interných audítorov : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2015. 64 s.
  kniha

  kniha

 9. KOSTKOVÁ, Ladislava. Špeciálne úvahy pri audite finančných nástrojov : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. KUNOVÁ, Kamila. Význam a postavenie poznámok ako súčasti účtovnej závierky : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2015. 47 s.
  kniha

  kniha