Výsledky vyhľadávania

 1. SIVAŠOVÁ, Daniela. Recenzia publikácie : Pacáková Viera a kolektív (2012): Štatistická indukcia pre ekonómov. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1210-1095, 2012, roč. 22, č. 2, s. 102-104. Recenzia na: Štatistická indukcia pre ekonómov / Viera Pacáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3382-9.
  článok

  článok

 2. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 3. PACÁKOVÁ, Viera. Recenzia publikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1210-1095, 2007, roč. 17, č. 4, s. 70-71. Recenzia na: Modelovanie kvantilovými funkciami / Ľubica Sipková, Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2346-2.
  článok

  článok