Výsledky vyhľadávania

 1. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Poskytované služby sociálnych zariadení v regiónoch Slovenskej republiky. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 458-470 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 2. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Cenová dostupnosť bývania v Európskej únii a na Slovensku. In RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018. International Scientific Conference. RESPO 2018: Region in the Development of Society 2018 : Proceedings of the International Scientific Conference, 18th–19th October 2018, (Brno, Czech Republic). - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-658-6, s. 352-361 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Application of Data Mining in the Housing Affordability Analysis. In 12th Scientific Meeting. Classification and Data Analysis. Cladag 2019 : Book of Short Papers. - Cassino, Italy : Università di Cassino e del Lazio Meridionale, 2019. ISBN 978-88-8317-108-6, pp. 284-287 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Housing Affordability in Slovakia: what Factors Affect it? - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765, 2019, vol. 99, no. 4, pp. 398-416 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 5. LABUDOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica. Finančná dostupnosť bývania v krajinách EÚ 28. - Registrovaný vo: Web of Science. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 195-204 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 6. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Charakteristika zariadení poskytujúcich sociálne služby v Slovenskej republike. - Registrovaný vo: Web of Science. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 305-316 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 7. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Structure of Housing in the EU Countries According to EU SILC. - Registrovaný: Web of Science. In International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. ISBN 978-80-87990-14-8, pp. 1614-1624 online. VEGA 1/0770/17, VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 8. SIPKO, Juraj - SIPKOVÁ, Ľubica. Income Inequality: Social and Real Convergence in the EU Member Countries. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 361-374. VEGA 2/0005/16, VEGA 1/0548/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 9. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera - SIPKO, Juraj. Comparison of Social Housing in the EU Countries and in Slovakia. In ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. ISBN 978-80-7454-767-6, pp. 191-207. VEGA 1/0548/16, VEGA 2/005/16, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 10. SIPKOVÁ, Ľubica - LABUDOVÁ, Viera. Vlastnícky vzťah k bývaniu v krajinách EÚ. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 315-321 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok