Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 78  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth p0048830 xpca^"
 1. KARKALÍKOVÁ, Marta et al. Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov v SR : záverečná správa projektu VEGA 1/0670/16 : začiatok riešenia: január 2016 ; ukončenie riešenia: december 2018. Bratislava, 2018. [3] s. VEGA 1/0670/16.
 2. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Povinnosti hospodárskych subjektov pri sprístupňovaní určených výrobkov na vnútornom trhu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 29-35 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 3. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Skúšobníctvo a posudzovanie zhody v Slovenskej republike. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 36-42 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 4. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Riziko a úspech v manažérskych systémoch. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 20.-21.10.2017, Skalica. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4443-6, s. 33-38 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 5. LACKOVÁ, Alica. [Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 252-253. Recenzia na: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016 / vedúci projektu: Malgorzata A. Jarossová, spoluriešitelia: Alica Lacková ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava, 2016. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 6. LACKOVÁ, Alica et al. Tovaroznalectvo. Recenzovali: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. [25,54 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-33-1. [Počet ex. : 18, z toho voľných 11, prezenčne 6]
 7. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Región Spiš a jeho tradičné a regionálne výrobky chránené na vnútornom trhu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 34, s. 160-170. VEGA 1/0635/14 "Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku".
  článok

  článok

 8. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Šarišský región. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : jedlá z rôznych regiónov Slovenska. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 1-19 [15,53 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 9. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Spišský región. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : jedlá z rôznych regiónov Slovenska. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 1-25 [19,17 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 10. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Chránené zemepisné označenia a ochranné známky na trhu liehovín. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 73-79 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok